طلبه ای هستم که خانواده ام مقید به امور شرعی نیستند. آیا من می توانم معمم شوم؟
طلبه ای هستم که خدا برمن منت نهاده از خانوادۀ معمولی وارد حوزه شوم ولی متاسفانه برادر و خواهر و همچنین پدر خانمم مقید به مسائل شرعی مثل نماز و روزه نیستند و هرچه مستقیم و غیر مستقیم به آن ها می گویم اهل نماز و روزه شوند، متأسفانه فایده ندارد. الآن دو دلم که لباس مقدس روحانیت را بپوشم در حالی که برخی از اهل خانواده ام اهل رعایت و نماز و روزه نیستند و برای خودم سخت است که با لباس روحانیت باشم و برخی از خانواده ه ام مقید به مسائل دینی نباشند. در ضمن فکر نمی کنم لباس پوشیدنم تأثیری در روی آوردن آن ها به مسائل دینی شود. لطفاً پدرانه فرزند خود را از دودلی درآورید.

باسمه تعالی

شما اگر شرایط معمم شدن را دارا هستید، در این کار درنگ نکنید. آنچه از وضعیت فامیل یا خانواده گفتید نباید مانع این مهم شود و بدانید شما فقط در قبال خانوادۀ و فامیل خود وظیفه ندارید، بلکه در مقابل کل جامعه مسئول هستید و إن شاء الله با این لباس، وظیفه خود را در قبال آن ها انجام خواهید داد.

کد سایت fa2153
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه