موی گربه چه حکمی دارد؟
موی گربه چه حکمی دارد؟
باسمه تعالى
پاك است ولي وجود آن همراه نمازگزار موجب بطلان نماز است.
کد سایت fa2004 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی