در بازار فارکس قبض طلا ممکن نیست ولی مقدار و قیمت و اختیار معامله کننده صحیح و واقعی است. حکم شرعی خرید و فروش طلا در بازار فارکس چیست؟
در بازار فارکس قبض طلا ممکن نیست ولی مقدار و قیمت و اختیار معامله کننده صحیح و واقعی است. حکم شرعی خرید و فروش طلا در بازار فارکس چیست؟

باسمه تعالی

1. بازار فارکس به معنای بازاری که در آن ارزی با ارز دیگر مبادله می شود و یا احیاناً خرید و فروش طلا صورت می گیرد، در صورتی که معاملات واقعی باشند و و حقیقتاً نقل و انتقال ارز یا طلا انجام شود و تمام شرایط معامله شرعی در آن رعایت شود و از جهت قوانین و مقررات حکومت اسلامی منعی نداشته باشد و این بازار ضرری برای مسلمانان یا کشورهای اسلامی نداشته باشد، شرعاً جایز است.

2. قبض طلا توسط شخص خریدار در صحت معامله شرط نیست.