حکم جلق زدن در روزه و ندانستن کفاره دار بودن این عمل چیست؟
من روزه بودم و جلق زدم آیا روزه ام باطل است؟ نمی دانستم کفاره دارد یا نه.

باسمه تعالی

1. جلق زدن (استمنا) حرام و از مبطلات روزه است و اینکه روزه دار بداند این کار کفاره دارد یا نه، تأثیری ندارد.

2. اگر کسی مبطل بودن استمنا یا روزه بودن خود را فراموش کند و این عمل را مرتکب شود، روزه اش صحیح است و کفاره و قضا بر عهده اش نیست.

کد سایت fa1801 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه|کفاره