حکم نگاه کردن به فیلم های سکسی برای زن و شوهر با هم چیست؟
حکم نگاه کردن به فیلم های سکسی، برای زن و شوهر با هم چیست؟

باسمه تعالی

دیدن فیلم‌های تحریک‌کننده در کنار همسر و به قصد استمتاع از او جایز است، هرچند بهتر است از آن اجتناب شود.

کد سایت fa1695
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر