آیا ازدواج فرد با خواهر کسی که شک دارد با وی لواط کرده است یا نه، جایز است؟
من در دوران کودکی و نوجوانی از روی جهالت با بعضی از دوستان خود عمل لواط را انجام داده ام حال می خواهم با شخصی ازدواج کنم و شک دارم که آیا برادر آن دختر جز آن دسته از دوستان لواط دهنده بوده است یا نه؟ شایان ذکر است من انسان شکاک و وسواسی هستم و بارها این موضوع را مرور کرده ام و این موضوع به صورت یک فکر وسواسی تبدیل شده و به صورت تمام وقت موجب آزار بنده می شود همچنین به صورت شفاف و واضح به خاطر نمی آورم که آیا دخولی انجام پذیرفته است یا نه ولی با توجه به وسواس فکری دائماً در آزار و اذیت هستم و همچنین شخص مورد نظر جهت ازدواجم، دختر با حجاب و با کمالاتی است و نمی توانم به راحتی از او بگذرم و گر نه برای خلاصی از این وسواس فکری از ازدواج با او صرف نظر می کردم و آیا لازم است من از برادر آن دختر سوال کنم که آیا جزء آن دسته از دوستان (لواط دهنده) بوده است یا نیاز به تجسس نیست؟ و اگر لازم است که بپرسم و برادر آن دختر بگوید که جز آن دوستان نبوده است، آیا کافی است و من می توانم بدون شبهه با آن دختر ازدواج نمایم؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی شک داشته باشد که با کسی لواط کرده یا نه، ازدواج با مادر و خواهر و دختر او برای وی جایز است.

2. اگر شک داشته باشد که دخول شده یا نه، ازدواج با آن ها برای وی جایز است.

3. یقین ها و اطمینان های فرد وسواسی حکم شک را دارند.