بنده به دلیل ویژگی شغلی ام، به طور نامنظم به مأموریت های خارج از تهران می روم که شاید مدت آن یک یا دو روز باشد. امکان دارد در یک ماه چندین مأموریت بروم یا اصلاً از تهران خارج نشوم. نماز و روزه های بنده چه حکمی دارند؟
بنده به دلیل ویژگی شغلی ام، به طور نامنظم به مأموریت های خارج از تهران می روم که شاید مدت آن یک یا دو روز باشد. امکان دارد در یک ماه چندین مأموریت بروم یا اصلاً از تهران خارج نشوم. نماز و روزه های بنده چه حکمی دارند؟

باسمه تعالی

کسی که سفر لازمۀ شغل او است و این سفر در کمتر از ده روز تکرار می شود، از سفر دوم به بعد، نمازش تمام و روزه اش صحیح است.

کد سایت fa1345
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر