من پزشک قطار هستم و همیشه در حال مسافرت، روزۀ من چگونه است؟
من پزشک قطار هستم و همیشه در حال مسافرت، روزۀ من چگونه است؟

باسمه تعالی

عنوان «من شغله فی السفر : کسی که شغلش در سفر است» بر شما صدق می کند. بنابراین نماز شما تمام  و روزۀ شما صحیح است و در ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرید.

کد سایت fa1286
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر