بدلیل التهاب مفاصل قادر به ادای نمازهای استیجاری نیستم، آیا می توانم شخصی را جهت اداء مابقی نمازها اجیر و یا الباقی پول را به وارثان برگردانم؟
حدود یک سال پیش، به علت نیاز شدید به پول، نماز استیجاری از شخصی قبول کردم. بعد از یک سال که من مشغول خواندن این نماز های قضا شده بودم، به درد شدیدی در ناحیۀ زانو گرفتار شدم که به پزشک مراجعه کردم، ایشان گفت که شما به التهاب مفاصل زانو و ساق پا گرفتار شده ای، الان به گونه ای درد دارم که نمازهای واجبم را هم به کمک داروهای مسکن می خوانم. الان متحیرم که چه کنم و چگونه نماز های استیجاری را انجام دهم و یا چگونه مابقی پول را بر گردانم، آیا جایز است که شخص دیگری را برای انجام ادامۀ نماز های استیجاری و بدون اطلاع به وارثان میت، اجیر کنم؟ در صورتی که بخواهم پول را به وارث میت بر گردانم، آیا وارث میت می تواند به این دلیل که هزینه نماز استیجاری بعد از گذشتن یک سال بیشتر شده است، از من پول بیشتری از آن چه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟در هر صورت، اگر نتوانم مالی که در ذمه دارم را پرداخت کنم، چه کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر در هنگام اجاره چنین اذنی به شما داده شده است که می توانید این نماز را خود انجام دهید یا به دیگری واگذار کنید یا چنین مطلبی در ذهن طرفین یا فضای ذهنی چنین قرار دادی وجود داشته باشد، این امر بلامانع است. البته اگر چنین نباشد، شما می توانید پس از کسب اجازه از وارثان میت به این امر اقدام کنید.

2. اگر بخواهید پول را برگردانید، یعنی قرارداد را فسخ کنید، در صورتی که چنین حقی داشته باشید – یعنی طرف مقابل نیز بپذیرد یا در قرارداد حق فسخی لااقل در این فرض برای شما باشد – فقط مبلغ قرار داد را باید برگردانید و قیمت روز بر عهده ی شما نیست.

3. مدیون  هسید و اگر پول ندارید، باید زمانی که امکان آن فراهم شد آن را بپردازید. توجه داشته باشید که گذشت ایام باعث از بین رفتن دین نمی شود و اگر تا آخر عمر هم این دین را نپردازید، پس از مرگ این دین از ما ترک شما باید پرداخت شود. بدون شک تأخیر در ادای دین در صورت وجود تمکّن مالی جایز نیست.

کد سایت fa1253 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|مسائل متفرقه اجاره