دادن یا گرفتن وام با سودی به اندازۀ نرخ تورم چه حکمی دارد؟ اگر 2% نیز به عنوان کارمزد به سود فوق اضافه شود، چطور؟
دادن یا گرفتن وام با سودی به اندازۀ نرخ تورم چه حکمی دارد؟ اگر 2% نیز به عنوان کارمزد به سود فوق اضافه شود، چطور؟

باسمه تعالی

1. پرداخت یا دریافت قرض با سودی به اندازۀ نرخ تورم خلاف احتیاط است، به جای آن می توانید یک کالای معیار مانند سکه طلا قرض دهید و یا ارزش معادل آن را قرض دهید و شرط کنید که در هنگام اداء همان ارزش معادل یا همان تعداد سکه را برگرداند.

2. اگر هزینۀ متعارف پرداخت قرض این مقدار باشد، اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa1094
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام اختصاصی قرض