خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

یک توصیه در تحصیل!

شنبه, 25 تیر 1401 ساعت 17:48
منتشرشده در اخبار

بنده رسائل رو گذراندم اما با اساتیدی که علاقه ای نداشتم و چون روحیه خودخوان دارم و یا دوست دارم در کلاسی شرکت کنم که معتقد به آن استاد باشم لذا رسائل برایم درست جا نیفتاده و از آنجا که افق اجتهاد را برای خود ترسیم کردم نمی توانم از کنار رسائل به آسانی عبور کنم. چطور می توانم رسائل را به سرعت و با کیفیت دوره کنم؟

باسمه تعالی

1. بهترین روش برای تسلط بر یک کتاب که قبلاً خوانده اید و احساس می کنید به اندازه کافی در آن مسلط نیستید، مباحثه آن و در صورت توان تدریس آن است.

2. سرعت در خواندن و تمام کردن کتاب، به هیچ وجه اهمیت ندارد. مهم آن است که به مقصد برسید! سرعت در تحصیل گاهی باعث می شود هرگز به مقصد نرسید. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!