خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

مکتب جعفری و یا همان اسلام ناب، مسیر اعتدال تفکر در شناخت دین است.

یکشنبه, 16 خرداد 1400 ساعت 12:51
منتشرشده در اخبار

آیت الله هادوی تهرانی:

مکتب جعفری و یا همان اسلام ناب، مسیر اعتدال تفکر در شناخت دین است.