خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

شیوۀ پرداخت وجوهات شرعی (کفاره، فطریه و ...)

جمعه, 25 خرداد 1397 ساعت 05:53
منتشرشده در اخبار

ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند مؤمنین می توانند وجوهات شرعی (کفاره، فطریه و ...) را به حساب ذیل واریز کنید:

شمارۀ حساب نزد بانک ملی:

0107069350000

شبای حساب نزد بانک ملی:

IR170170000000107069350000

شمارۀ کارت نزد بانک ملی:

6037-9972-5487-0158

لطفاً تصویری از فیش بانکی ارسال وجه به همراه تاریخ واریز را برای ثبت در دفتر از طریق سامانۀ تلگرامی (09100790030) ارسال فرمایند.

مؤمنین می توانند از طریق تماس با دفتر (37720021-025) یا سامانۀ پیامکی (30004954) یا سامانۀ تلگرامی گفته شده، با اعلام موارد ذیل نسبت به دریافت قبض رسید آن، اقدام فرمایید:

الف.  مبلغ و تاریخ واریز

ب. نام صاحب وجه (کسی که باید وجه شرعی پرداخت کند.)

ج. نام واسطه (کسی که وجه شرعی را به دفتر تحویل می دهد یا به حساب دفتر واریز کرده است.)

د. عنوان وجه (خمس یا کفاره یا فطریه سید یا فطریه غیر سید و ...)

هـ. آدرس (در صورتی که تمایل به دریافت قبض کاغذی دارند.)

ضمن لازم به ذکر است شمارۀ حساب، شبا و کارت مزبور به نام مهدی هادوی مقدم است.