خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 سی ام رمضان المبارک 1443 می باشد

دوشنبه, 12 ارديبهشت 1401 ساعت 03:27
منتشرشده در اخبار

باسمه تعالی

به اطلاع مؤمنین روزه دار می رساند طبق نظر آیت الله هادوی تهرانی ملاک ثبوت ماه، آن است که امکان رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در شرایط عادی وجود داشته باشد؛ هرچند حسب مورد به دلیل مثلاً شرایط خاص جوی رؤیت با چشم غیر مسلح ممکن نشود. بنابراین هلال ماه شوال المکرم برای معظم له به اثبات نرسیده است و دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 سی ام رمضان المبارک 1443 خواهد بود.