خطا
  • XML Parsing Error at 9:12. Error 76: Mismatched tag

بزرگترین دست آورد امام باقر(ع) ایجاد نهضت فراگیر علمی بود.

پنج شنبه, 16 تیر 1401 ساعت 12:17
منتشرشده در اخبار

حضرت آیت الله هادوی تهرانی:

بزرگترین دست آورد امام باقر(ع) ایجاد نهضت فراگیر علمی بود.