خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

نظم عالم خلقت نشان دهنده خالق و خدای یگانه است

دوشنبه, 21 فروردين 1396 ساعت 10:46
منتشرشده در اخبار

شفقنا- آیت الله هادوی تهرانی گفت: تا فکر می کنیم کسی مقامات معنوی دارد دنبال این می رویم که با استفاده از آن، مشکلات دنیایی خود را حل کنیم.

به گزارش شفقنا، استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در جلسه تفسیر سوره مومنون با اشاره به آیه ۹۱ این سوره مبارکه اظهار داشت: خدا می فرماید: «خدا نه فرزندی دارد و نه همراه او الله دیگری هست»، اگر انهم لکاذبون ناظر بر این باشد که یعنی بعضی از این ها می گویند خدا فرزند دارد که خدا خیلی جاها این مسئله را نفی کرده. خدا فرزند ندارد اصلا این مفهوم مربوط به موجود محدود است مربوط به مخلوق است و درباره خدا معنا ندارد.

او با تاکید بر اینکه خداوند در جاهای مختلفی از توحید سخن گفته است، بیان کرد: «لهم لکاذبون» اگر مربوط به این موضوع باشد یعنی خدا می خواهد بفرماید اینها که می گویند خدا ولدی دارد یا همراه او الهی هست اینها «لکاذبون» هستند اما اگر ناظر بر آیه قبل بود توضیحی که دیروز دادیم اما اگر ناظر به بعد باشد این کذب به معنای حقیقی است که خداوند می گوید خدا که بچه و الله دیگری ندارد.

هادوی تهرانی گفت: خداوند در دنباله آیه ۹۱ اینگونه استدلال می کند که اگر الله دیگری بود هرخدایی به سراغ مخلوق خودش می رفت و آنموقع بین خود اینها دعوا می شد آنوقت آن دنیا در جای دیگری از بین می رفت، اگر الله دیگری بود آن موقع آسمان و زمین از بین می رفت. بعد خدا می فرماید: خدا منزه است از چیزهایی که اینها می گویند از ولد و الله دیگری و اینها.

او ادامه داد: این نظمی که امروز وجود دارد و هیچ چیزی از جای خودش یک ذره جا به جا نمی شود و عالم با این همه پیچیدگی به حیات خودش در طی قرون و اعصار ادامه می دهد بخاطر این است که یک مدیر دارد، یک خدا و یک حاکم مطلق دارد و الا اگر قرار بود الله متعددی بودند اوضاع بهم می ریخت.

استاد حوزه علمیه قم در تفسیر سوره انبیا و آیات این سوره اظهار داشت: شما ببینید اگر جای آن مردمی بودید که دور ایوب بودند چه می کردید؟ الان اگه مردم بفهمند یکی کمی مقامات دارد چکار می کنند؟ راه میفتند مقابل منزل او صف می کشند آقا این مریضه دست بزن سالم بشه، این یکی گرفتار است دعایی بکن گرفتاریش رفع بشود این یکی فقیر است دعایی بکن فقرش رفع بشود. بعد حالا کسی بگوید پیغمبر خدا خودش مریض، گرفتار و فقیر است می گویند تو پیغمبری؟ اگر پیغمبر بودی اول گرفتاری خودت را رفع می کردی.

او  با بیان اینکه مقصود ما از مفاهیم معنوی چیست؟ گفت: تا فکر می کنیم کسی چیز معنوی دارد دنبال این می رویم که با استفاده از آن، مشکلات دنیایی خود را حل کنیم.

دفتر آیت الله هادوی تهرانی

-------------------------

لینک مرتبط: شفقنا