خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

قیمت کفاره و فطریه از سوی دفتر آیت الله هادوی تهرانی اعلام شد.

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 15:11
منتشرشده در اخبار

قیمت کفاره و فطریه از سوی دفتر آیت الله هادوی تهرانی اعلام شد.

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند مؤمنین روزه دار باید بإزاء فطریۀ هر نفر نان خور 3 کیلو و بإزاء هر روز روزۀ قضای به تأخیر افتاده 750 گرم و بإزاء هر روزه روزه ای که عمداً افطار شده است، 45 کیلو و بإزاء هر روزه روزه ای که به صورت غیر عمد افطار شده است، 750 گرم از غذای غالب شهر محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازد. بنابراین در ماه مبارک رمضان 1439 هـ ق ـ 1397 هـ ش معادل این موارد به پول رایج به شرح ذیل است:

 

حداقل مبلغ کفاره و فطریه بر اساس ارزش نان در شهر مقدس قم (دفتر آیت الله هادوی تهرانی)

فطریۀ هر نفر

3 کیلو

4500 تومان

کفارۀ تأخیر روزۀ قضا تا رمضان سال بعد

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ افطار غیر عمد برای هر روز روزه

750 گرم

1200 تومان

کفارۀ افطار عمدی برای هر روز روزه

45 کیلو

67500 تومان

ساکنین شهرهای دیگر نیز باید از غذای غالب شهر محل سکونت خود مانند نان و برنج حساب کنند.

 
مؤمنین می توانند برای اطلاع از شیوۀ پرداخت وجوهات شرعیه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:

 http://hadavi.info/fa/archive/question/fa1161

دفتر آیت الله هادوی تهرانی